Aktualności

W BWA

III PREZENTACJA MULTIMEDIALNA „WIDZIANE MOIM OKIEM”- „ARTYSTA PILNIE POSZUKIWANY”

Data prezentacji 17:00 17-06-2015
Miejsce WGS BWA, ul. Słowackiego 26
Wstęp Bezpłatny
Prezentuje Piotr Jonek

ARTYSTA PILNIE POSZUKIWANY
CEL - przedstawienie artysty jako uczestnika aktualnej rzeczywistości


 1. Jakiego artysty szukamy?
  • opis wydarzeń artystycznych, jako sposobów manifestacji artystycznej obecności twórców

 2. Artysta profesjonalny – artysta nieprofesjonalny
  • rys historyczny wyodrębniania się grupy zawodowej (gildie, akademie, wolny zawód)
  • profesjonalista, dwie charakterystyki

 3. Rynek sztuki a oczekiwania wobec artystów
  • kultura w instytucjach kultury (artysta miejscowy)
  • artysta zatrudniony

 4. Ciągłość i zmiana
  • proponowane walory uczestnictwa w kulturze
  • edukacja? To nie tutaj

 5. Artysta
  • wolność
  • uczestnik aktualnej rzeczywistości

 6. Podsumowanie


III Prezentację Multimedialną z cyklu „Widziane moim okiem”
17 czerwca br. w WGS BWA wygłosił Piotr Jonek.


Wystąpienie dotyczyło sytuacji artysty w realiach naszego miasta, roli instytucji kultury i podejmowanych przez nie działań, które wymuszone są przez zmieniającą się rzeczywistość. Tytuł, nieco prowokujący „Artysta Pilnie Poszukiwany”, rozwinięty został w postulat adekwatnej obecności artysty w sferze publicznej.

"Doświadczeniem każdego z nas jest zmiana. Zarówno w świecie nas otaczającym, w sferze materialnej i społecznej. Jesteśmy poddani presji reagowania i dostosowywania się do coraz szybszego procesu zmian. Zmieniają się warunki pracy, zmieniają się sposoby nawiązywania i utrzymywania relacji między ludźmi. Mówi się o płynnej rzeczywistości, o konieczności podążania za zmianą po to, by nie ulec wykluczeniu.

Moje doświadczenie zmiany przedstawiłem z perspektywy obserwatora twórczości artystycznej, z którą miałem do czynienia w czasie dwudziestu mijających lat. Interesowało mnie raczej uczestnictwo artysty w otaczającej nas rzeczywistości niż komentowanie walorów warsztatowych, raczej warunki rozwoju artystycznego niż ocena dokonań.

W moim przeświadczeniu artysta jest wartościowym elementem procesów zmiany niwelującym skutki wymierzone przeciwko człowiekowi. Takiego artysty wczoraj poszukiwałem."

Piotr JonekI tylko szkoda, że tak mało wałbrzyskich twórców zainteresowało się tematem….

Lilianna Masiuk

BWA

Archiwum

Facebook

Polub nas

Harmonogram